Firma de la pròrroga del Concert d'Assistència Sanitària per a 2020

Firma de la pròrroga del concert sanitari per a 2020

 

La Gerent de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), Concepción Sáez Rodríguez, ha firmat el 23 d'octubre de 2019 la pròrroga per a l'any 2020 del Concert amb les asseguradores prestadores del servici d'assistència sanitària als seus mutualistes.

L'acord s'ha firmat amb les set entitats de segur metge privat que actualment participen (Asisa, Caser, DKV, Mapfre, Nova Mútua Sanitària, Sanitas i SegurCaixa Adeslas).

A partir de l'1 de gener de 2020 i durant tot el mes, els mutualistes i els seus beneficiaris podran triar l'assistència sanitària entre estes set asseguradores, els servicis públics de salut gestionats per les comunitats autònomes o l'INGESA a Ceuta i Melilla.

Etiquetes

Contingut Relacionat per Etiquetes