Reunió de la Comissió Rectora de MUGEJU

Comissió Rectora 3 de juliol de 2019

 

En el dia d'hui, 3 de juliol de 2019, convocada pel seu President, el Secretari d'Estat de Justícia don Manuel-Jesús Dolz Llac, s'ha reunit la Comissió Rectora de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) en la seu dels seus Servicis Centrals, en compliment de les previsions establides en l'art. 5.1.a) i h) del Reial decret 96/2019, d'1 de març, de reordenació i actualització de l'estructura orgànica de la Mutualitat General Judicial.

A la reunió han assistit els membres de la Comissió Rectora don Joan Martínez Moya, en representació del Consell General del Poder Judicial; don Félix Pantoja García, en representació de la carrera fiscal, don Antonio Vell Llorente, Secretari General de l'Administració de Justícia; i els membres del Consell General de la MUGEJU, la seua Presidenta donya Ana María Orellana Cano, don Eduardo Montesinos Fernández, i donya Pilar Esther Sebastián Granados. Han comparegut així mateix la Gerent de la MUGEJU, donya Concepción Sáez Rodríguez i el Secretari General de l'organisme, en funcions de Secretari de la Comissió Rectora, don Ernesto Garrot Pérez.

El President de la Comissió ha agraït a tots els presents la seua assistència i, donant inici a la reunió, conforme a l'orde del dia de la convocatòria, la Comissió Rectora ha aprovat l'acta de la sessió anterior, celebrada el 24 d'abril passat. També, després d'una prèvia deliberació sobre els seus continguts, s'ha aprovat per unanimitat la Memòria anual de l'organisme i s'ha designat als Delegats Provincials de la MUGEJU proposats per la Gerent.