Amatasuna eta aitatasuna itzultzea.

Albiste hau gomendatu

Zerga Agentziak (AEAT) atxikitako kopuruen itzulketa gisa hasi da, PFEZ mutualistentzat MUFACE, MUGEJU eta ISFAS utzi eta amatasun edo aitatasunagatiko baimenak 2017 bitartean gozatu zuten.

2018. Urtean sartu direnak baimen horiek ez dute inolako izapiderik egin delako, bere zerga datuak kontuan hartuz, zer AEAT kanpainan errenta aitorpenean indarrean dagoena.

Errege Lege-dekretu abenduaren 28an sartutako pertsonen hedatu zen (administrazio auzietarako aretoaren 0000ko III. dute erabakia Auzitegi hori urriaren 3ko epaian zehaztu zuenez, amatasuna eta aitatasuna 2018. gizarte segurantzaren prestazio publikoak salbuetsita daude (PFEZ).

Gogoan hartu dute itzulketa eskatzeko baimena dutenek neurriz, amatasuna eta aitatasuna, 2015erako, 2016 eta 2017.

Halaber, azpimarratu behar da, zuzenketa eskatzeko epea 2004ko ekitaldian, honako urteko ERRENTA aitorpena uztailaren 1ean, 2019 .