Amatasun eta aitatasun-itzulketa PFEZ

Hau gomendatu albisteak

Zerga Agentzia (AEAT) hasi da atxikitako zenbatekoak itzultzeko nuiz kontzeptuan MUFACE, LAGUNTZAKO ZERBITZUEN KARTERARI BURUZKOA eta MUGEJU gorako mutualista gozatzeko aukera izan zuten amatasun- eta aitatasun-baimenak, 2014tik 2017.

Baimen horiek dituzten onurei heldu dieten ez dute inolako gestiorik 2018; izan ere, AEAT kontuan izango du administrazioak bere kabuz bultzatuko ditu datu fiskalak. gaur egun indarrean dagoen errenta aitorpenaren kanpaina.

Iraganeko Errege Decreto-ley abenduaren 28an zabaldu zen pertsonak erabakiaren III. Gela hori administrazio mutualismoa auzitegi goreneko Contencioso-Administrativo, urriaren 3koa da epaia) 2018 emendatu zen, eta amatasun eta aitatasun-prestazio publikoen gizarte segurantzaren pfeztik salbuetsitako daude.

Gogoan izan behar da itzultzeko eska dezakete, baldin eta lehenago eduki duten pertsonek amatasun- eta aitatasun-baimenak, 2014an, 2015, 2016 eta 2017.

Era berean, garrantzitsua da, berriz, azpimarratu behar da zuzenketa eskatzeko epea 2014ko ekitaldiko pfez aitorpena arautzen duenari 1 2019 eko uztaila .