Constitució dels òrgans de control de MUGEJU

Sessió Constitutiva del Consell General

 

En el dia d'ahir va tindre lloc, en la seu dels Servicis Centrals de la Mutualitat General Judicial, la constitució dels òrgans de control nascuts a l'empara del Reial decret 96/2019, d'1 de març, de reordenació i actualització de l'estructura orgànica de la Mutualitat General Judicial.

La nova regulació, en vigor des del 13 de març, reforça el control i vigilància en la gestió i reforma els mecanismes de participació i funcionament intern de la mutualitat, en assegurar la representació equilibrada de tots els col·lectius protegits per MUGEJU, inclosos els magistrats, jutges, fiscals i lletrats de l'Administració de Justícia que fins ara no estaven presents.

Els membres presents del Consell General van triar per unanimitat l'elecció de la magistrada Sra. Ana María Orellana Cano com a Presidenta d'este òrgan i al Lletrat de l'Administració de Justícia, D. Ernesto Pedro Casado Rodríguez, com a Vice-president. Així mateix, es van triar a D. Eduardo Montesinos Fernández, del Cos de Gestió Processal i Administrativa, i a Donya Pilar Esther Sebastián Granados, del Cos de Tramitació Processal i Administrativa, com a membres representants del Consell General en la Comissió Rectora.

La Presidenta del Consell General va realitzar un esbós dels principals projectes en els quals la Mutualitat ha de centrar els seus esforços, entre uns altres: la implantació de la recepta electrònica i la regulació de la incapacitat temporal.

Sessió Constitutiva de la Comissió Rectora de MUGEJU

El Secretari d'Estat de Justícia, Manuel-Jesús Dolz Llac, va presidir l'acte de constitució de la Comissió Rectora de la Mutualitat General Judicial, manifestant la importància que té la transformació que realitza el Reial decret 96/2019, mitjançant la qual no solament es reorganitza, sinó que també es modernitza l'estructura de la Mutualitat, en la línia recorreguda per les altres mutualitats administratives.

Contingut Relacionat per Etiquetes