Es prorroga la poliza col·lectiva amb CASER per 2019

La pòlissa col·lectiva 00001824 subscrita entre la Mutualitat General Judicial i CASER per a l'assistència sanitària a mutualistes i beneficiaris desplaçats a l'estranger per un període igual o inferior a 120 dies, ha quedat prorrogada per a l'any 2019 en idèntiques condicions a les de l'any 2018.