Nota informativa sobre o sistema de monitorización de glicosa mediante sensores

A Resolución do 28 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Carteira Básica de Servizos do Sistema Nacional de Saúde e Farmacia, determina o sometemento do sistema de monitorización de glicosa mediante sensores (tipo flash) a estudo de monitorización.(BOE nº 226 do 18 de setembro de 2018).

Esta prestación forma parte do punto 6.4.1. do anexo II da carteira de servizos comúns de atención primaria e do punto 1.4 do anexo III da carteira de servizos comúns de atención especializada do Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro pola que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización.

Esta prestación “sistema de monitorización de glicosa mediante sensores (tipo flash)”, facilitaranse, por parte das Entidades Médicas a todos os beneficiarios de MUGEJU, sen custo algún, que reúnan os seguintes requisitos:

Diagnóstico: Diabetes mellitus tipo 1, que requira múltiples doses de insulina

Idade: 4 a 17 anos (ambos inclusive)

Controis de glucemia: máis de 6 controis diarios

Este sistema de monitorización de glicosa mediante sensores (tipo flash) está incluída na carteira de servizos do Sistema Nacional de Saúde, e por tanto no Concerto de Asistencia Sanitaria de mutualistas de MUGEJU vixente (cláusulas 2.2.2, 2.8.3 b) e 2.10.5), e ten que ser fornecido polas Entidades Médicas aos mutualistas de MUGEJU que reúnan os requisitos sinalados anteriormente, sen custo algún para os mutualistas.

Os mutualistas que estean adscritos aos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas e ao INGESA tamén poderán acceder a esta nova prestación, polos procedementos que establezan cada Comunidade Autónoma e o INGESA.