Adenda ao Concerto sanitario para a regulación dos consultorios de asistencia médica

A Xerente da Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU) asinou coas Entidades Médicas fornecedoras do servizo de asistencia sanitaria os mutualistas a inclusión dunha Adenda ao Concerto pola que se regulan as condicións da prestación do servizo sanitario nos Consultorios de asistencia médica que MUGEJU ten instalados ou instale nas sedes dos órganos xudiciais.

Esta Adenda ao Concerto é unha nova ferramenta xurídica actualizada que regula e garante o adecuado funcionamento dos moi ben valorados Consultorios de asistencia médica de MUGEJU. Na mesma, establécense os criterios para a apertura de novos consultorios, así como o seu réxime de funcionamento.

Pode consultar o texto da Adenda asinada cunha Entidade Médica como documento adxunto a esta noticia.