Addenda al Concert sanitari per a la regulació dels consultoris d'assistència mèdica

La Gerent de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) ha firmat amb les Entitats Mèdiques prestadores del servici d'assistència sanitària els mutualistes la inclusió d'una Addenda al Concert per la qual es regulen les condicions de la prestació del servici sanitari en els Consultoris d'assistència mèdica que MUGEJU té instal·lats o instal·le en les seus dels òrgans judicials.

Esta Addenda al Concert és una nova ferramenta jurídica actualitzada que regula i garantix el adequat funcionament dels molt bé valorats Consultoris d'assistència mèdica de MUGEJU. En la mateixa, s'establixen els criteris per a l'obertura de nous consultoris, així com el seu règim de funcionament.

Pot consultar el text de l'Addenda firmada amb una Entitat Mèdica com a document adjunt a esta notícia.