Addenda al Concert sanitari per a la regulació dels consultoris d'assistència mèdica

La Gerent de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) ha signat amb les Entitats Mèdiques prestadores del servei d'assistència sanitària els mutualistes la inclusió d'una Addenda al Concert per la qual es regulen les condicions de la prestació del servei sanitari en els Consultoris d'assistència mèdica que MUGEJU té instal·lats o instal·li a les seus dels òrgans judicials.

Aquesta Addenda al Concert és una nova eina jurídica actualitzada que regula i garanteix el adequat funcionament dels molt bé valorats Consultoris d'assistència mèdica de MUGEJU. En la mateixa, s'estableixen els criteris per a l'obertura de nous consultoris, així com el seu règim de funcionament.

Pot consultar el text de l'Addenda signada amb una Entitat Mèdica com a document adjunt a aquesta notícia.