Visita do Secretario de Estado á sede central de MUGEJU

Visita do Secretario de Estado a MUGEJU

 

O Secretario de Estado D. Manuel-Jesús Dolz Lago e o seu equipo tiveron a oportunidade de saudar ao persoal dos servizos centrais do organismo e despois mantuviewron unha frutífera reunión de traballo coa Xerente, Dna. Concepción Sáez Rodríguez, o Presidente da Asemblea Xeral e a Comisión Permanente, D. Benigno Varela Autrán e o Secretario Xeral, D. Ernesto Garrote Pérez.