Resolución da Xerencia de MUGEJU interpretando a cláusula 4.3.1 do concerto para a asistencia sanitaria de beneficiarios para 2018 e anos sucesivos

Con data 18 de outubro de 2018 a Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial aprobou unha Resolución, interpretando a cláusula 4.3.1 do concerto para a asistencia sanitaria de beneficiarios para 2018 e anos sucesivos.

Mediante esta resolución identifícanse unha serie de supostos nos que o mutualista e/ou beneficiario fai uso de medios alleos á Entidade Médica e que, con carácter xeral, considéranse urxencia vital. Desta maneira, aclárase o concepto de urxencia de carácter vital establecido no concerto para a asistencia sanitaria.

Arquivos asociados