Nova Circular 95 sobre o Réxime de Afiliación a MUGEJU

Con data 20 de xuño de 2018 asinouse a Circular 95 da Xerencia sobre o Réxime de Afiliación á Mutualidade Xeral Xudicial. Pode atopar máis información o apartado Circulares e Resolucións.

Contido Relacionado