Publícase o Convenio entre o Instituto Nacional da Seguridade Social e a Mutualidade Xeral Xudicial

Publícase o Convenio entre a Mutualidade Xeral Xudicial e o Instituto Nacional da Seguridade Social, para o aseguramiento do acceso á asistencia sanitaria en territorio nacional aos beneficiarios da mesma e a integración da información

Arquivos asociados