Amplíase a sete o número de entidades de seguro médico concertadas para 2018

Recomendar estas noticias

Foto_Conxunto.jpg

O xerente da Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU), Gustavo Branco, asinou hoxe o concerto para 2018 coas aseguradoras fornecedoras do servizo de asistencia sanitaria ás súas mutualistas.

O acordo asinouse co seis entidades de seguro médico privado que actualmente participan (Asisa, Caser, DKV, Mapfre, Sanitas e SegurCaixa Adeslas) ademais de Nova Mutua Sanitaria do Servizo Médico (MUSA) que concorre por primeira vez, co que se amplían as posibilidades de elección dos mutualistas.

A partir do 1 de xaneiro de 2018 e durante todo o mes, os mutualistas e os seus beneficiarios poderán elixir a asistencia sanitaria entre este sete aseguradoras, os servizos públicos de saúde xestionados polas comunidades autónomas ou o INGESA en Ceuta e Melilla.

Ponse así de manifesto o esforzo realizado desde o Ministerio de Xustiza para o mantemento e mellora da asistencia sanitaria concertada por MUGEJU, dado que a incorporación dunha nova entidade vén fortalecer o modelo do mutualismo xudicial e supón a consolidación da máis ampla oferta asistencial en favor do colectivo. Na actualidade, máis do 83% dos mutualistas opta por recibir a asistencia sanitaria por parte das entidades concertadas, o que mostra a súa satisfacción cos servizos que prestan estas entidades.

O novo concerto, cuxa duración será dun ano con posibilidade de prórroga, inclúe unha subida do 5% das curmás a satisfacer a estas entidades para cada tramo de idade, incorpora novidades encamiñadas a fortalecer o servizo que se presta a beneficiarios de MUGEJU como son maior flexibilidade para cambiar de entidade fose do período ordinario, melloras relacionadas coa asistencia en réxime de hospitalización, ampliación da asistencia bucodental para pacientes con procesos oncolóxicos, así como outras de tipo técnico entre as que cabe destacar a inclusión dunha regulación completa da asistencia sanitaria noutros países da Unión Europea. Así mesmo, revísanse os servizos prestados derivados do Sistema Nacional de Saúde e refórzase a atención primaria na detección de casos de violencia de xénero e con colectivos de especial vulnerabilidade como as persoas maiores ou os enfermos crónicos.

Contido Relacionado por Etiquetas