S'amplia a set el nombre d'entitats de segur metge concertades per a 2018

Foto_Conjunt.jpg

El gerent de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), Gustavo Blanco, ha firmat hui el concert per a 2018 amb les asseguradores prestadores del servici d'assistència sanitària als seus mutualistes.

L'acord s'ha firmat amb les sis entitats de segur metge privat que actualment participen (Asisa, Caser, DKV, Mapfre, Sanitas i SegurCaixa Adeslas) a més de Nova Mútua Sanitària del Servici Mèdic (MUSA) que concorre per primera vegada, amb el que s'amplien les possibilitats d'elecció dels mutualistes.

A partir de l'1 de gener de 2018 i durant tot el mes, els mutualistes i els seus beneficiaris podran triar l'assistència sanitària entre estes set asseguradores, els servicis públics de salut gestionats per les comunitats autònomes o l'INGESA a Ceuta i Melilla.

Es posa així de manifest l'esforç realitzat des del Ministeri de Justícia per al manteniment i millora de l'assistència sanitària concertada per MUGEJU, atés que la incorporació d'una nova entitat vé a enfortir el model del mutualisme judicial i suposa la consolidació de la més àmplia oferta assistencial en favor del col·lectiu. En l'actualitat, més del 83% dels mutualistes opta per rebre l'assistència sanitària per part de les entitats concertades, la qual cosa mostra la seua satisfacció amb els servicis que presten estes entitats.

El nou concert, la durada del qual serà d'un any amb possibilitat de pròrroga, inclou una pujada del 5% de les primes a satisfer a estes entitats per a cada tram d'edat, incorpora novetats encaminades a enfortir el servici que es presta a beneficiaris de MUGEJU com són major flexibilitat per a canviar d'entitat fora del període ordinari, millores relacionades amb l'assistència en règim d'hospitalització, ampliació de l'assistència bucodental per a pacients amb processos oncològics, així com unes altres de tipus tècnic entre les quals cal destacar la inclusió d'una regulació completa de l'assistència sanitària en altres països de la Unió Europea. Així mateix, es revisen els servicis prestats derivats del Sistema Nacional de Salut i es reforça l'atenció primària en la detecció de casos de violència de gènere i amb col·lectius d'especial vulnerabilitat com les persones majors o els malalts crònics.

Contingut Relacionat per Etiquetes