Publicació del Concert d'Assistència Sanitària per a 2018

Recomanar esta notícies

Resolució de 13 de desembre de 2017, de la Mutualitat General Judicial, per la qual es publica el concert per a l'assistència sanitària de beneficiaris durant 2018 i la relació d'entitats de segur que han subscrit la mateixa.

Així mateix, ja es troben disponible els nous catàlegs de servicis oferits per les entitats de segur firmant del concert d'assistència sanitària. Pot consultar els catàlegs punxant ací.

Arxius associats