2018. Osasun laguntza atzerrian

Albiste hau gomendatu

NUEVA COMPAÑÍA PARA EL AÑO 2018 PARA LA ASISTENCIA SANITARIA EN EL EXTRANJERO

Aldi baterako atzerrian osasun-laguntza, Mugeju irudian, mutualistak edo gutxiagoko epealdian egindako 120 egun, lan edo bestelako arrazoiengatik ez helburua, 2018. urterako (urtarriletik abendura bitartean irudian), kontratuan ezarritako eran eta baldintzetan izango da konpainiarekin sinatutako Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y reaseguros, S.A. -CASER-

Poliza-zk.: 00001824

Fecha de efecto y vencimiento: desde las 00:00 horas del 01/01/2018 a las 24:00 horas del 31/12/2018.

Zerbitzua eskaintzeko telefonoa: + 34 910551648