Firma nou Concert de Farmàcia

Recomanar esta notícies

MUGEJU i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics subscriuen un nou concert de prestació farmacèutica

L'acord fixa les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica als més de 92.000 beneficiaris de MUGEJU a través de les 22.000 farmàcies comunitàries.

 

Madrid, 26 de juny de 2017.- El Gerent de la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), Gustavo Blanco, i el president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF), Jesús Aguilar, han subscrit este matí el nou concert pel qual es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica de la Mutualitat a través de les Oficines de Farmàcia. El concert firmat entrarà en vigor l'1 de gener de 2018 i tindrà una vigència de quatre anys, podent-se prorrogar per terminis de dos anys, amb un màxim de dos pròrrogues.

 

El Concert, que va ser aprovat el passat 22 de juny per unanimitat en l'assemblea de Col·legis de Farmacèutics, fixa les condicions en què les farmàcies col·laboraran professionalment amb MUGEJU referent a la dispensació als mutualistes dels medicaments, fórmules magistrals i preparats oficinales, efectes i accessoris, bovines antialérgicas i bacterianes, que estiguen inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut i que hagen sigut prescrits en recepta oficial de la Mutualitat, d'acord a l'establit en la seua normativa i en el propi Concert. El nou text incorpora com a novetat un impuls decidit i definitiu pel desenvolupament de la recepta electrònica.

 

Així mateix, el text regula diversos temes de la Prestació Farmacèutica com el processament i gravació de receptes, l'emissió de la facturació mensual per part dels Col·legis de Farmacèutics i el pagament de la factura per la Mutualitat, com a organisme responsable del finançament públic de la prestació farmacèutica del seu col·lectiu protegit, tot açò d'acord amb les recomanacions efectuades pel Tribunal de Comptes.

 

La firma d'este Concert, així com la durada del mateix, demostren el compromís de MUGEJU i del Consell General per l'estabilitat i per la col·laboració mútua de present i de futur en la millora i desenvolupament de la prestació farmacèutica que reben els mutualistes.

 

El Gerent de MUGEJU, Gustavo Blanco, ha destacat “la importància del Concert que hui es firma per als mutualistes i beneficiaris de MUGEJU en tota Espanya, més de 92.000 persones, atés que suposa una substancial millora en la qualitat de la prestació farmacèutica, en la qual la labor dels farmacèutics resulta fonamental i insubstituïble, i un instrument molt important per a la posada en marxa de la recepta electrònica”.

 

Per al president del Consell General de Farmacèutics, Jesús Aguilar, la firma d'este concert representa un exemple de la bona relació i l'enteniment entre les dos institucions per a “oferir als cent mil beneficiaris de MUGEJU la millor assistència farmacèutica a través de les 21.986 farmàcies comunitàries i els 48.000 farmacèutics que treballen en les mateixes”. A més, ha destacat que existix un interés comú per avançar en altres iniciatives de prevenció i promoció de la salut, de seguiment i adherència als tractaments així com altres activitats desenvolupades per les farmàcies comunitàries, en benefici de l'assistència als pacients.

Firma de concert (1/2)

Firma de concert (2/2)