Calendari d'Eleccions a compromissaris de l'assemblea general de la Mutualitat General Judicial (Any 2016)

Finalitzat el procés previ de publicació i rectificació dels censos electorals i de constitució de les taules electorals, de conformitat amb el determinat en l'article 6 de l'ordre de 16 de juny de 1982 (BOE 25/06/82), la Gerència de la Mutualitat General Judicial ha acordat el següent calendari per a la celebració de les eleccions a Compromissaris de l'Assemblea General.

Arxius associats
Calendari55.84 KB