Adaptació a la nova normativa sobre Registre Civil.