Nota informativa de la resolució de Gerència de la Mutualitat, relacionada amb l'Assistència Sanitària a l'estranger