Pròrrogues de Convenis rurals 2015

S'han publicat les pròrrogues per 2015 dels següents Convenis rurals:

En el B.O.I. nº 73 de 25 de març de 2015 s'han publicat les resolucions de data 16 de març de 2015 de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència corresponents a les següents CC.AA..- ANDALUSIA, ARAGÓ, ASTÚRIES, BALEARS, CANTÀBRIA, CASTELLA-LA MANXA, CATALUNYA, EXTREMADURA, GALÍCIA I MADRID.

En el B.O.I. nº 77 de 31 de març de 2015 s'han publicat les resolucions de dates 26 de març de 2015 de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència corresponent a la C.A. de CASTELLA I LLEÓ.

NO S'HAN SUBSCRIT LES PRÒRROGUES PER 2015 DELS CONVENIS AMB LES CC.AA. DE MÚRCIA I LA RIOJA.