Nota Informativa para pacientes funcionarios do servizo de oncoloxía - Quirón Grupo Hospitalario