NOTA INFORMATIVA DA XERENCIA DA MUTUALIDADE XERAL XUDICIAL.

Recomendar estas noticias

Ante as informacións aparecidas en diversos medios de comunicación sobre baixas no Catálogo de Servizos que ofrecen ás Mutualidades de Funcionarios algunhas das Entidades Medicas Privadas colaboradoras na prestación de asistencia privada concertada coas mesmas, signifícase que en ningún caso esas eventuais decisións afectan á MUTUALIDADE XERAL XUDICIAL e ao seu colectivo.

A Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU) subscribiu a prórroga do Concerto de Asistencia Sanitaria, para o ano 2015, coas Entidades Médicas que actualmente teñen Concerto con MUGEJU, subscrito en 2014: ASISA, SEGURCAIXA ADESLAS, CASER, DKV, MAPFRE e SANITAS. (Resolución de 21 de novembro de 2014. BOE: 5 de decembro de 2014)

É obvio, que ao tratarse dunha prórroga, non dun novo concerto como no caso das outras dúas Mutualidades, non hai diminución algunha dos medios asistenciais, de que deben dispor as Entidades en cada localidade, nin restrición da oferta de prestacións sanitarias, que continuarán prestándose en idénticos termos aos pactados no Concerto de 2014.

 

 Madrid, 5 de decembro de 2014

A XERENTE

 

Celima Galego Alonso