NOTA INFORMATIVA DE LA GERÈNCIA DE LA MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL.

Davant les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació sobre baixes al Catàleg de Serveis que ofereixen a les Mutualitats de Funcionaris algunes de les Entitats Medicas Privades col·laboradores en la prestació d'assistència privada concertada amb les mateixes, se significa que en cap cas aquestes eventuals decisions afecten a la MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL i al seu col·lectiu.

La Mutualitat General Judicial (MUGEJU) ha subscrit la pròrroga del Concert d'Assistència Sanitària, per a l'any 2015, amb les Entitats Mèdiques que actualment tenen Concert amb MUGEJU, subscrit en 2014: ASISA, SEGURCAIXA ADESLAS, CASER, DKV, MAPFRE i SANITAS. (Resolució de 21 de novembre de 2014. BOE: 5 de desembre de 2014)

És obvi, que en tractar-se d'una pròrroga, no d'un nou concert com en el cas de les altres dues Mutualitats, no hi ha minvament alguna dels mitjans assistencials, que han de disposar les Entitats en cada localitat, ni restricció de l'oferta de prestacions sanitàries, que continuaran prestant-se en idèntics termes als pactats en el Concert de 2014.

 

 Madrid, 5 de desembre de 2014

LA GERENT

 

Celima Gallego Alonso