ESKABIDEAK OSASUN SUSCRIPCIÓN KONTZERTUA 2014

Hau gomendatu albisteak
Hasiera-data informazioa jendaurrean

2013 (e) ko azaroak 7

Dokumentazioa aurkezteko amaiera-data

2013 (e) ko azaroak 22

Xedea

MUTUALITATE OROKORRAREN KONTZERTUA ORDEZKARIAREKIN AUZITEGIEN ASEGURU-ERAKUNDEAK, MUTUALISTA GUZTIENTZAKO OSASUN-LAGUNTZA EMATEKO ETA GAINERAKO ONURADUNAK, 2015ERAKO, 2016 ETA 2017 PREVISIÓN 2014, LUZAGARRIA

 

BOE Iragarkia

 

 

www.boe.es/boe/dias/2013/11/07/pdfs/BOE-A-2013-11654.pdf

 

Dokumentazio osagarria

  • A Eranskina

Ituneko ereduaren

 

 

 

 

 

Osatu 1. ERANSKINA eta 2. ERANSKINA.

 

 

Informazio gehiago

 

mugeju@justicia.es Telefonoak 91.586.03.06