SOL·LICITUDS PER A SUBSCRIPCIÓ CONCERTO SANITARI 2014

Data d'inici de la difusió pública de la informació

7 de novembre de 2013

Data de finalització de presentació de la documentació

22 de novembre de 2013

Objecte

CONCERT DE LA MUTUALITAT GENERAL JUDICIAL AMB ENTITATS DE SEGUR/SEGUR PER A l'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DE MUTUALISTES I DEMAS BENEFICIARIS, DURANT 2014 AMB PREVISIÓ DE PRORROGUES PER 2015, 2016 I 2017

 

Anuncio BOE

 

 

www.boe.es/boe/dias/2013/11/07/pdfs/boe-a-2013-11654.pdf

 

Documentació complementària

  • Annex A

Model de Concert

 

 

 

 

 

Completar amb ANNEX1 i ANNEX2.

 

 

Més informació

 

mugeju@justicia.es Telèfons 91.586.03.06