Situacions Addicionals dins del Sistema General de la Seguretat Social, sense activitat laboral, que afecten al dret a l'assistència sanitària dels beneficiaris de MUGEJU.

CIRCULAR Nº 87 de data 21 de Maig de 2012, de la Gerència de la Mutualitat General Judicial sobre camp d'aplicació del Règim Especial de Seguretat Social del personal al servei de l'Administració de Justícia i Règim d'Afiliació a MUGEJU, a la qual s'ha incorporat, situacions addicionals dins del Sistema General de la Seguretat Social, sense activitat laboral, que afecten al dret a l'assistència sanitària dels beneficiaris de MUGEJU i alguns aclariments al text.