Informació sobre la defunció

Tràmits davant la Mutualitat General Judicial

  • La Mutualitat rep informació del Registre Civil i realitza d'ofici la baixa de la persona morta. Els seus talonaris de receptes queden desactivats (no poden ser utilitzats per a prescriure medicaments). Perquè no queden desprotegits, els beneficiaris de la persona morta es mantenen temporalment en una situació de "Alta provisional".

  • Per a continuar sent mutualistes, els beneficiaris del titular mort han de sol·licitar-ho: Afiliació per viudetat o orfandat

Prestacions de la Mutualitat General Judicial

Planes de pensions