Información de Pensións

Pensionistas (Ligazón á páxina web da Seguridade Social. Para funcionarios ingresados a partir do 01/01/2011)

Pensións de Clases Pasivas (Ligazón á páxina web de Custos de Persoal e Clases Pasivas. Para funcionarios ingresados antes do 01/01/2011)

Documentación do Plan de Pensións