Vacinación Covid19

AVISO SOLAPAMIENTO DE GRUPOS E VACÚA ASTRAZENECA

Segundo acordo adoptado polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde o 7 de abril, a vacúa AstraZeneca só administrarase a persoas a partir de 60 anos, desde o 8 de abril. Iso afecta a varios grupos xa chamados, polo que os afectados deben informarse na súa respectiva Comunidade Autónoma sobre os cambios de operativa.

Cada Comunidade ou Cidade Autónoma planifica a administración da vacina segundo os seus propios criterios, no marco da Estratexia nacional. A actualización 5 da Estratexia e a chegada sucesiva de diferentes tipos de vacina fai que na práctica totalidade estéase solapando, polo menos, a vacinación de:

 • Persoas de 80 anos e máis (Grupo 5a).
 • Persoas de 70-79 anos (Grupo 5b).
 • Persoas de 55-65 anos (Grupo 5c).
 • Colectivos esenciais.

Vexa toda a información na Actualización 5 da Estratexia, pulsando na seguinte ligazón.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

A obriga dos mutualistas é manter os seus datos actualizados en MUGEJU. Agora, especialmente debido á campaña de vacinación por Covid 19, necesitamos que os seus datos de contacto estean actualizados.

Neste momento, é prioritario que os mutualistas de 80 anos e maiores a esa idade, de entidade concertada, teñan actualizados os seus datos en MUGEJU. Igualmente, deben actualizarse os datos de todos os mutualistas dos grupos de idade de todos os rangos que comezaron proceso de vacinación (70-79, 69-60 e grupos de risco).

 É imprescindible o teléfono móbil, e actualice tamén o seu correo electrónico e enderezo postal. Por favor, comprobe, e modifique se é necesario por estes medios:

 • Mediante o servizo de actualización de datos da nosa sede electrónica pulsando na seguinte ligazón.
 • Envío a  Delegacións Provinciais ou Servizos Centrais do modelo de variación de datos A1.
 • A través do portal do mutualista, pulsando na seguinte ligazón.

Para servir estritamente aos fins da campaña de vacinación, os datos identificativos e de contacto do colectivo de MUGEJU poderán ser cedidos aos departamentos de saúde autonómicos.

Ante calquera dúbida con respecto á modificación dos seus datos consulte coa súa Delegación Provincial.

ACTIVIDADES DA MUTUALIDADE

A Mutualidade desde finais do ano 2020 está a traballar e colaborando activamente co Ministerio de Sanidade, así como coas Consellerías de Saúde de cada Comunidade e Cidade Autónoma para garantir ao acceso do colectivo mutualista ás vacúas COVID en termos de equidade, no ámbito desta campaña integral.

Neste momento, a colaboración concrétase en facilitar os datos identificativos e de contacto de todos os mutualistas, en especial os de entidades concertadas.

Os mutualistas, por tanto, serán citados polos servizos públicos de saúde, segundo as pautas que marque a estratexia de vacinación de cada un delas.

 A medida que se vai despregando a estratexia de vacinación, cada servizo autonómico de saúde pública vai planificando grupos e datas. Respecto ao programa concreto de vacinación de cada comunidade autónoma, pode ver toda a información na nosa páxina WEB pulsando en leste ligazón.

 Como xa se dixo, os mutualistas serán vacinados ao abeiro da estratexia nacional de vacinación, e dos pormenores das liñas mestras darase información nesta web,  así como nas distintas canles informativas da Mutualidade, a medida que se vaia recibindo das comunidades autónomas e o Ministerio de Sanidade.

GRUPO DE RISCO/ GRUPO 7

As persoas con condicións de moi alto risco a partir de 16-18 anos vacinaranse de maneira simultánea ao grupo de idade de 70 a 79 anos, se non lles corresponde antes por grupo de idade.

Utilizarase calquera das vacinas autorizadas, pero preferentemente vacúas de ARNm, coa finalidade de alcanzar a inmunidade completa nun período de tempo menor.

Consideráronse as seguintes condicións, en función do risco e a factibilidad (Ver Táboa 1 Actualización 5 da Estratexia de Vacinación):

 • Transplante de proxenitores hematopoyéticos.
 • Transplante de órgano sólido e lista de espera para transplante de órgano sólido.
 • Tratamento sustitutivo renal (hemodiálisis e diálese peritoneal).
 • Enfermidade oncohematológica.
 • Cancro de órgano sólido en tratamento con quimioterapia citotóxica, metastásico ou con radioterapia por tumores de localización torácica con risco de neumonitis.
 • Inmunodeficiencias primarias.
 • Infección co VIH con menos de 200cél/ml a pesar de TAR eficaz e carga viral indetectable.
 • Síndrome de Down con 40 e máis anos de idade.

Na Mutualidade definiuse o procedemento de actuación para recompilar os datos precisos daqueles mutualistas e beneficiarios que se deben ter en conta na priorización da vacinación, conforme ás condicións descritas no apartado quinto do documento de Estratexia de vacinación fronte a Covid-19 en España, con data do 30/03/2021, no que se relacionan as persoas que teñen un maior risco de enfermidade grave e morte ante unha infección por SARS-CoV 2.

Este procedemento está incluído no Plan de actuación que a MUGEJU elaborou para colaborar coas autoridades sanitarias correspondentes, facilitando a identificación dos mutualistas e beneficiarios que se atopen nesta situación de moi alto risco.

Os mutualistas e beneficiarios incluídos neste grupo de alta rega deberán cubrir a declaración responsable que se acompaña e facela chegar á MUGEJU, canto antes e pola vía máis rápida, por algún dos seguintes medios:

 • Presencialmente, na sede central de MUGEJU ou en calquera Delegación Provincial.
 • Por correo electrónico: mugeju@justicia.es .
 • Por fax: 91 435 63 61.
 • Por correo postal dirixido á sede central de MUGEJU.
 • A través da sede electrónica no pulsando na seguinte ligazón.

(*) O envío da declaración responsable non implica a inclusión directa como persoa de risco, deben concorrer as condicións descritas anteriormente.

Desde a Mutualidade Xeral Xudicial está a colaborarse cos servizos sanitarios autonómicos para facilitar a vacinación de os mutualistas en condicións de alto risco, polo que, desde o 23 de abril, está a remitirse ás este autoridades as listaxes dos mutualistas comprendidos no grupo 7 "Persoas con condicións de moi alto risco", segundo a Estratexia de vacinación fronte a Covid-19 en España do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde.

Dita información enviarase actualizada periodicamente.

Este plan de actuación da MUGEJU non impide que as autoridades sanitarias competentes de cada Comunidade Autónoma poidan contactar directamente cos mutualistas ou beneficiarios comprendidos neste grupo cualificado de alto risco.

PROGRAMA DE VACINACIÓN: INFORMACIÓN DOS CC.AA.

Para acceder á información da estratexia de vacinación de cada Comunidade/Cidade Autónoma pulse na seguinte ligazón

CERTIFICADOS DE VACINACIÓN POR COVID 19

O sistema de información do Ministerio de Sanidade sobre vacinación Covid 19, REGVACU, e outras plataformas relacionadas permiten xa, con adianto á data marcada polo regulamento da Unión Europea, a emisión de certificados de vacinación, probas e recuperación, tamén chamado certificado verde dixital da Unión Europea, válido no ámbito internacional.

O Ministerio de Sanidade xa habilitou un acceso ao certificado dixital Covid, que pode obterse con cl@ve , certificado dixital ou DNI.

Polo momento, este certificados ou xustificantes deben solicitarse ás autoridades de saúde pública se se precisan, isto é, ás comunidades autónomas, que son as responsables de administrar dita vacúa. Pode pescudar en que comunidades os mutualistas poden xa obter xustificantes a demanda pulsando no seguinte enlace.

ENLACE SOLICITUDE ELECTRÓNICA MINISTERIO DE SANIDADE:  https://cvd.sanidade.gob.es/cvdcovid/cvdcovid-formulario/index.xhtml

LIGAZÓN PREGUNTAS/RESPOSTAS MINISTERIO DE SANIDADE: https://sede.mscbs.gob.es/ccd/faq.htm

En calquera caso, MUGEJU non ten competencia na materia nin pode emitir este tipo de certificados, por non poder certificar o que non está baixo a súa competencia.

Para máis información sobre o certificado verde dixital europeo, que segundo a información do Goberno non será necesario para viaxar pero si facilitará a liberdade de circulación no ámbito da UE, pulse no seguinte enlace.

En España, o certificado será emitido tanto polo Ministerio de Sanidade como polas comunidades autónomas en formato papel ou dixital. A súa data de lanzamento prevista é o 1 de xullo, que é cando entra en vigor o Regulamento que lle dá soporte xurídico ao documento, aínda que tanto o Ministerio como gran parte das comunidades están xa proporcionando este certificado, polo menos en formato dixital.