Memoriak

Orrialde hau gomendatu

Urtean behin; memoriak Mutualitate Orokor Judizialak (MUGEJU): egindako jardueren laburpena egiten duen islatzea eta talde-lanaren eta zerbitzu profesionalak eta izaera (119 eta arduraz emandako erantzun diete pertsona talde baten titular eta onuradunek 91.061 artean.

Horrez gain, legeak memorian, antolaketa eta egitura, MUGEJU eta bikaina da emandako laguntzen laburpena mutualista.

Halaber, urtero berrikuntzak ezagutzeko tresna egokia izan al alorretan garatzen den jarduera, MUGEJU eta informazioaren teknologien arloan ematen den zerbitzuan mutualistentzat eta on line.