Memòries

Les memòries elaborades anualment per la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), són el resum de les activitats dutes a terme per l'organisme i representen el fidel reflex del treball en equip i esperit de servici dels 119 professionals que han atés amb diligència i dedicació a un col·lectiu de 91.061 persones entre titulars i beneficiaris.

La memòria inclou a més el règim legal, organització i estructura de MUGEJU, i constituïx un excel·lent resum de les prestacions atorgades als mutualistes.

Així mateix, en ser un instrument de periodicitat anual permet conéixer les novetats introduïdes en tots els àmbits en què es desenvolupa l'activitat de MUGEJU, així com en el camp de les tecnologies de la informació i en el servici on-line que es presta als mutualistes.