Funtzioak

Babesa dagokio justizia administrazioaren funtzionarioen eragindako gertakizunak ondoriozko hainbat prestazioen bidez, aldaketa. hona hemen aipagarrienak:

  • Osasun-Prestazioak (Osasun-laguntza, modalitate honetan lehen mailako atentzioan eta atentzio espezializatuan, farmazia-zerbitzuak, prestazio osagarriak eta zehazten den beste edozein prestazio eremuan gizarte segurantzako erregimen orokorraren) dute. Osasun-prestazioen xedea da zerbitzu medikoak, kirurgikoak eta farmazeutikoak zaindu beharreko zuzendutako osasun-erakunde propioak gorde edo biziberritu onuradunen, baita lanerako gai diren.
  • Prestazio Ekonomikoak (por incapacidad permanente, por incapacidad temporal, familiares, por fallecimiento y auxilios económicos).
  • Gizarte Prestazioak : Programa de atención a personas con discapacidad. Programa de Atención a Drogodependendientes. Ayudas del Fondo de Asistencia Social (FAS).