Carta de servicis

La Mutualitat General Judicial té com a premisses fonamentals l'atenció al mutualista i la millora constant de la mateixa. Els suggeriments que ens arriben sobre el funcionament de l'Organisme, en tots els aspectes, servixen per a millorar la qualitat dels servicis i corregir els possibles defectes existents.

Esta CARTA DE SERVICIS té com a finalitat informar als mutualistes sobre què és la Mutualitat General Judicial, les prestacions que concedix, els servicis que presta, els compromisos de qualitat en les seues prestacions, i els drets que tenen els mutualistes en relació amb eixos servicis i prestacions.