Carta de serveis

La Mutualitat General Judicial té com a premisses fonamentals l'atenció al mutualista i la millora constant de la mateixa. Els suggeriments que ens arribin sobre el funcionament de l'Organisme, en tots els aspectes, serveixen per millorar la qualitat dels serveis i corregir els possibles defectes existents.

Aquesta CARTA DE SERVEIS té com a finalitat informar als mutualistes sobre què és la Mutualitat General Judicial, les prestacions que concedeix, els serveis que presta, els compromisos de qualitat en les seves prestacions, i els drets que tenen els mutualistes en relació amb aquests serveis i prestacions.