Axudas por tratamentos de psicoterapia e logopedia

Esta prestación ten por obxecto o abono dunha axuda económica para atender o tratamento de psicoterapia e/ou logopedia de mutualistas e beneficiarios da Mutualidade Xeral Xudicial.

O importe máximo destas axudas non poderá superar 350 euros por ano natural.

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitala de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)