Psikoterapia-tratamendua eta Logopedia-laguntza

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

La Resolución de 19 de diciembre de 2012 (BOE nº 313 de 29 de diciembre de 2012)  regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 9 de enero de 2013 (BOE nº 25 de 29 de Enero de 2013) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas

La Ebazpena, 2013ko urtarrilaren 29an (BOE, 44. zk., 2013 (e) ko otsailak 20) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 15 de diciembre de 2015 (BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2015) , mutualitate orokorraren judiziala, hein batean aldatzen duena, 2012ko abenduaren 19ko laguntzak arautzen dituen tratamenduak psikoterapia edo logopedia-laguntza psikiatrikoa, ospitaleratze-gastuak eta mutualista autonomia erkidegoetako osasun-zerbitzu publikoei atxikitako.

La Resolución de 23 de febrero de 2017 (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2017) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia y logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

Prestazio hau du xede, eta diru-laguntza bat ordaintzea erantzuteko psikoterapia-tratamendua eta/edo logopedia-mutualistek eta onuradunak mutualitate orokorrarekin Judiziala.

 

AURKEZTU BEHARREKO DOCUMENTACIÓN SEGÚN ESKAERA MODALITATEA:

 

Aurkeztu beharreko 1.-documentación komun guztietan tratamenduak:

a) Última pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpenean familia-unitatearen edo, hala egokitzen denean, komunikazioa, likidazioaren igorritako edo itzultzeari dagokionez, zerga administrazioaren aldetik. Ez badago, zerga administrazioaren ziurtagiria egiaztatzeko eta diru-sarreren aitorpena aurkeztu ez egozpenen Oso-Osorik agertzen den eta, zerga administrazioak

b) Declaración responsable de las pensiones o prestaciones percibidas que estén exentas o que no estén sujetas a tributación por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

 

2.- Berariazko dokumentazioa tratamendu psikologikoa

a) preskripzioa psikiatra batek psikoterapia-tratamendua erakundearen medikoan edo osasun zerbitzu publikoak, patologia deskribapena daitekeen tratamendu psikologikoa.

b) psikologoaren Txostena jasotzen duen patologia eta haiei emandako tratamendua.

c) jatorrizko fakturak.

 

3.- Berariazko dokumentazioa logopédico tratamendua:

a) Preskripzioa umea otorrinolaringologo edo osasun-zerbitzu publikoko medikuaren edo erakundearen neurologo deskribapen duen patologia dela-eta kodetzea CIE-9 arabera.

b) Informe del logopeda en el que conste la patología y tratamiento realizado.

c) jatorrizko fakturak.

 

Laguntza hauen gehienezko zenbatekoa ezingo da urte natural bakoitzeko 350 euro.

 

La solicitud de la prestación se hará cumplimentando el impreso oficial establecido por la Mutualidad General Judicial, acompañada de la documentación que en la misma se indica.