Logopedia tratamendua eta laguntza, Psikoterapia

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
6 hilabete
Isilik
Baiestekoa

La Ebazpena, 2010eko abenduaren 19koa (BOE 303 zk, abenduaren 29ko 2012)  regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La 2013Ko urtarrilaren 9ko ebazpena (2007ko urtarrilaren 29ko BOE, 25. zk.) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regula la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas

La Resolución de 29 de enero de 2013 (BOE nº 44 de 20 de febrero de 2013) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan la ayuda por tratamiento de psicoterapia o logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

La Resolución de 15 de diciembre de 2015 (BOE nº 304 de 21 de diciembre de 2015) , Mutualitate Orokor Judizialak, partzialki aldatzen du 2012ko abenduaren 19koa, laguntzak arautzen dituen edo logopedia tratamendua, psikoterapia eta atxikitako gastuetarako laguntza ospitalizazio psikiatrikoa mutualista autonomia erkidegoetako osasun zerbitzu publikoei.

La Resolución de 23 de febrero de 2017 (BOE nº 51 de 1 de marzo de 2017) , de la Mutualidad General Judicial, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 2012, por la que se regulan las ayudas por tratamiento de psicoterapia y logopedia y la ayuda para gastos de hospitalización psiquiátrica para mutualistas adscritos a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas.

Esta prestación tiene por objeto el abono de una ayuda económica para atender el tratamiento de psicoterapia y/o logopedia de mutualistas y beneficiarios de la Mutualidad General Judicial.

 

ESKAERA AURKEZTU BEHARREKO SEGÚN DOCUMENTACIÓN MODALITATEAN:

 

1.-Documentación tratamendu guztietan berdina eman:

a) Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la unidad familiar o, en su caso, comunicación emitida o liquidación girada a efectos de devolución por la administración tributaria. Si no existe obligación de declarar, certificación de la administración tributaria acreditativa de no haber presentado la declaración y de las imputaciones íntegras de ingresos que consten en la administración tributaria y,

b) aitorpena edo salbuetsita dauden edo prestazioak ez diren pentsioen lotuta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ziozko zerga-ordainketa.

 

Tratamendu psikologikoa emateko 2.- dokumentazio espezifikoa:

a) Prescripción de tratamiento de psicoterapia por un psiquiatra de la entidad médica o del servicio público de salud, con descripción de la patología susceptible de tratamiento psicológico.

b) Informe del psicólogo en el que conste la patología y tratamiento realizado.

c) jatorrizko fakturak.

 

Tratamendurako logopédico 3.- dokumentazio espezifikoa:

a) Prescripción del pediatra, otorrinolaringólogo o neurólogo de la entidad médica o del servicio público de salud con descripción de la patología que presenta y codificación según la CIE-9.

b) Informe del logopeda en el que conste la patología y tratamiento realizado.

c) jatorrizko fakturak.

 

Laguntza hauen gehienezko zenbatekoak ezingo du gainditu urte natural bakoitzeko 350 euro.

 

Prestazioa eskatzeko inprimakia ezarri duen Mutualitate Orokor Judizialak ofiziala egingo da, eta bertan adierazten du dokumentazioarekin batera.