Ajuda per hospitalització psiquiàtrica

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Aquesta prestació té per objecte l'abonament d'una ajuda econòmica per contribuir a les despeses d'hospitalització psiquiàtrica en règim d'internament o d'hospital de dia de mutualistes i beneficiaris de la Mutualitat General Judicial, adscrits als Serveis públics de salut de les Comunitats Autònomes.

L'import màxim de l'ajuda serà el 50% de la factura amb un límit màxim de 800 euros per mes d'hospitalització.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial. També poden sol·licitar-la de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)