Prestacións complementarias: odontológicas, oftalmológicas e outras

A Mutualidade Xeral Xudicial concede axudas económicas para prestacións dentarias, oftalmológicas e outras prestacións sanitarias, conforme ao establecido na Resolución do 4 de decembro de 2019 (BOE 18/12/2019), pola que se actualiza a regulación das prestacións complementarias e xeneralízase a súa tramitación en formato electrónico, a través da sede electrónica.

A contía e os períodos de carencia para cada artigo serán os estipulados na Resolución do 4 de decembro de 2019 da Mutualidade Xeral Xudicial. Para as bombas de insulina, axústanse ao establecido pola Resolución do 22 de xaneiro de 2014 da Mutualidade Xeral Xudicial, pola que se modifica parcialmente a do 19 de decembro de 2012.

 

Normativa

 

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial.

Se non lles fose posible realizar a solicitude por Internet, poden facelo de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)