Prestacions complementàries: odontológicas, oftalmológicas i unes altres

La Mutualitat General Judicial concedeix ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions sanitàries, conforme a l'establert en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019), per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries i es generalitza la seva tramitació en format electrònic, a través de la seu electrònica.

La quantia i els períodes de carència per a cada article seran els estipulats en la Resolució de 4 de desembre de 2019 de la Mutualitat General Judicial. Per a les bombes d'insulina, s'ajusten a l'establert per la Resolució de 22 de gener de 2014 de la Mutualitat General Judicial, per la qual es modifica parcialment la de 19 de desembre de 2012.

 

Normativa

 

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial.

Si no els fos possible realitzar la sol·licitud per Internet, poden fer-ho de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)