Prestacions complementàries: dentarias, oftalmológicas, ortoprotésicas i unes altres.

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

1. La Mutualitat General Judicial concedeix ajudes econòmiques per a compra, lloguer, o reparacions si escau, d'una sèrie de productes ortopédicos continguts al catàleg de material ortoprotésico, en el qual a més es regulen els períodes de manca i els imports màxims de finançament, conforme es conté en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019) que actualitza parcialment el catàleg contingut en l'annex I de la Resolució de 6 de maig de 2008 (BOE 23/05/2008).

2. Així mateix, MUGEJU concedeix ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions sanitàries, conforme a l'establert en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019), per la qual s'actualitza la regulació de les prestacions complementàries i es generalitza la seva tramitació en format electrònic, a través de la seu electrònica.

 

COM SE SOL·LICITA

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial.

Si no els fos possible realitzar la sol·licitud per Internet, poden fer-ho de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)