Errezetak bisatzea

Zerbitzu hau gomendatu

Ikus-onespena emateko egintza da eta aurretik errezetak egiten delegazio probintzialek Mugeju eta zerbitzu zentraletan, bidezko egiaztapenak egin ondoren, ukitu berezi batekin, errezeta estampillando aurrealdean.

(Ikus bidez, Mugeju paziente jakin baterako haizu izango diren sendagai eta osasun-produktuen zigilukupoia ASSS erabiltzen dituzte, osasun kontrol bereziak behar izaten dituzte, eta horiek ere, eta ez dute hartzen direnak dispensables zigilukupoia, Mugeju batzuetan zordunduta.

Junto con la receta a visar, el mutualista deberá presentar informe médico del facultativo que prescriba el medicamento o el producto, en el que se justifique la prescripción. El informe, a estos efectos, tendrá una validez máxima de un año.