Talonarios de receitas

Cando os asegurados acudan ao médico deben presentar un talonario de receitas da Mutualidade Xeral Xudicial, para que este poida prescribir medicamentos.

  • Só poden prescribir nas receitas oficiais de MUGEJU os facultativos incluídos no Catálogo de Provedores da entidade médica concertada elixida polo mutualista.

  • O número de envases que o médico prescribe na receita é de 1 envase/receita. Excepcionalmente, poderanse prescribir nunha receita ata 4 envases dos medicamentos autorizados.

  • A receita ten un período de validez de dez días, contados a partir do día seguinte ao da prescrición.

 

COMO SE SOLICITAN

Os mutualistas poden solicitar talonarios de receitas a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitalos de forma presencial, segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso a solicitar talonarios de receitas (sede electrónica)