Reintegros de gastos de farmacia

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Procede o reintegro de gastos de medicamentos, produtos sanitarios e produtos dietéticos nos seguintes supostos:

A) No caso de que os mesmos non existan no mercado nacional e sexan autorizados e adquiridos a través dos organismos sanitarios competentes, segundo os procedementos establecidos.

B) Cando o mutualista viuse obrigado a acudir a facultativo alleo á entidade médica á que está adscrito por causa imputable á mesma ou por razóns de urxencia, non podéndose efectuar por iso a prescrición na receita oficial de Mugeju.

C) Cando, por razóns excepcionais debidamente xustificadas, o mutualista non puidese presentar no acto médico o talonario de receitas de Mugeju e o facultativo efectuase a prescrición nun modelo de receita diferente.

D) En tratamentos ambulatorios no marco dunha asistencia transfronteiriza nun país membro da UE, sempre que se trate de medicamentos, produtos sanitarios e produtos dietéticos incluídos na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde.

E) Os relacionados con determinadas patoloxías:

  • Calcitonina para a enfermidade de Paget.
  • Medicamentos para o tratamento do VIH.
  • Medicamentos para o tratamento da fibrosis quística.
  • Especialidades farmacéuticas que conteñan estatinas, para pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota.

F) En supostos para os que a lexislación vixente determine porcentaxes de participación dos mutualistas no pago dos medicamentos, produtos sanitarios e produtos dietéticos, diferentes  a o  30%.

G) No caso de prescricións en tratamentos directamente relacionados con accidente en acto de servizo ou enfermidade profesional.

 

COMO SE SOLICITA

Os mutualistas deben solicitar esta prestación a través da sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial. Tamén poden solicitala de forma presencial segundo o que indica o apartado "Presencial" da ficha de acceso á solicitude na sede electrónica.

Máis información e acceso á solicitude (sede electrónica)