Farmaziako gastuak itzultzea

Zerbitzu hau gomendatu
Prozedura (datuak
Hasiera
Interesatuak eskatu zuten
Epea
3 hilabete
Isilik
Baiestekoa

Zein kasutan da Mugeju zenbait mutualistak gastuak itzultzea eska dezake produktu jakin bat erosi duten baldintzetan dutenean, Mugeju araudia. Beharrezkoa da sendagaien gastuak itzultzea, produktu dietetiko eta osasun-produktuak, kasu hauetan:

A) baldin eta ez bada horien merkatu nazionalean baimendutako organismo eskudun diren osasun eta bidez eskuratutako, ezarritako prozeduren arabera.

B) Cuando el mutualista se haya visto obligado a acudir a facultativo ajeno a la entidad médica a la que está adscrito por causa imputable a la misma o por razones de urgencia, no habiéndose podido efectuar por ello la prescripción en la receta oficial de Mugeju.

C) baldin eta, behar bezala egiaztatutako aparteko arrazoiengatik, ezin izan bada, mutualistak, Mugeju eta medikuaren errezetarik taloitegia bertan aurkezten duen eredu batean, preskripzio egin ez izatea.

D) tratamendu anbulatorioak, mugaz gaindiko esparruan parte bat ebko herrialderen batean, baldin badira, sendagai eta osasun-produktuen farmazia-prestazioaren produktu dietetikoak (osasun Sistema barruan.

E) zerikusia duten zenbait patologia:

  • Kaltzitonina, paget-en gaixotasuna.
  • GIBAREN tratamendurako sendagai alegia.
  • Fibrosi kistikoa tratatzeko botikak ere.
  • Especialidades farmacéuticas que contengan estatinas, para pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota.

F) En supuestos para los que la legislación vigente determine porcentajes de participación de los mutualistas en el pago de los medicamentos, productos sanitarios y productos dietéticos, diferentes  al  30%.

G) preskripzio kasuan, istripua edo lanbide-gaixotasuna tratamenduak zuzenean lotutako zerbitzuaren betekizunean.