Prescrición e dispensación

Só poden prescribir nas receitas oficiais de MUGEJU os facultativos incluídos no Catálogo de Provedores da entidade médica concertada elixida polo mutualista. Os talonarios de receitas oficiais de Mugeju entréganse persoalmente aos mutualistas titulares, que están obrigados á súa custodia e bo uso, nas delegacións provinciais e na oficina central de Madrid e tamén poden solicitarse por correo ordinario, correo electrónico, por teléfono, vía fax e a través do portal do mutualista. Cando os asegurados de Mugeju acudan ao médico deben presentar o talonario de receitas para que este realice a súa prescrición.

O número de envases que o médico prescribe na receita é de 1 envase/receita. Excepcionalmente, poderanse prescribir nunha receita ata 4 envases dos medicamentos autorizados.

A receita ten un período de validez de dez días contados a partir do día seguinte ao da prescrición.