Prescripció i dispensació

Només poden prescriure en les receptes oficials de MUGEJU els facultatius inclosos en el Catàleg de Proveïdors de l'entitat mèdica concertada triada pel mutualista. Els talonaris de receptes oficials de Mugeju s'entreguen personalment als mutualistes titulars, que estan obligats a la seua custòdia i bon ús, en les delegacions provincials i en l'oficina central de Madrid i també poden sol·licitar-se per correu ordinari, correu electrònic, per telèfon, via fax i a través del portal del mutualista. Quan els assegurats de Mugeju acudisquen al metge han de presentar el talonari de receptes perquè este realitze la seua prescripció.

El nombre d'envasos que el metge prescriu en la recepta és d'1 envàs/recepta. Excepcionalment, es podran prescriure en una recepta fins a 4 envasos dels medicaments autoritzats.

La recepta té un període de validesa de deu dies explicats a partir de l'endemà al de la prescripció.