Medicamentos e produtos sanitarios que se prescriben en receita oficial de Mugeju

  • Medicamentos financiables polo SNS incluídos no Nomenclátor oficial.
  • Produtos sanitarios con cupón precinto.
  • Medias elásticas terapéuticas de compresión forte e as de compresión normal que presenten o símbolo marcado “CE” de conformidade no cartonaje ou envoltorio.
  • Fórmulas Maxistrais e preparados oficiais contidos no Formulario Nacional.
  • Vacúas antialérgicas e bacterianas: individualizadas elaborados por laboratorios rexistrados e autorizados.
  • Produtos dietéticos: dietoterápicos e fórmulas enterales.