Medicamentos y productos sanitarios a cargo de las entidades médicas concertadas

Zerbitzu hau gomendatu

Erakundearen kontura emandako bitartekoak dira medikuntza eta osasun produktuen jarraian aipatzen diren onuradunei:

a)   Los sistemas de administración de nutrición enteral domiciliaria, cánulas de traqueotomía, laringuectomía y sondas vesicales especiales que no sean dispensables mediante receta de Mugeju, cuando dichos productos hubieran sido debidamente indicados por un especialista de la Entidad

b) gailuak umetoki barneko gailuei (UBG) bestelakoak.

c) bide parenteraletik hartzeko toki infusio-ponpei intsulina eta beste botika batzuk.

d), intsulina uotros sendagai botika hartzen bada administrazioarentzat edo beste sistema aurrez kargatutako dagozkion orratzak ez hartzeko moduan, eta material suntsikorra eskuratzeko eta ponpen orratzen intsulina aurrez kargatutako sistemetan edo bestelako sendagai botika intsulina ez badute ere.

e) neurtzeko tira erreaktiboak, gluzemia, glukosa eta gorputz zetonikoak konbinatuak/glukosuria zein diren eta zein glucómetro xixtak neurtzeko, eta paziente diabetikoek ere. edonola ere, pertsona horiei ere bermatu beharko du erakundeak merkatuan dauden produktuen arabera (baldin eta zure beharrei hobekien egokitzen duen agindu banakako gaitasun pertsonalak.

Todos estos productos se suministrarán atendiendo a criterios de diligencia, proporcionalidad y máxima atención a la situación del paciente.

En aquellos supuestos en que, por causas imputables a la Entidad, el suministro no se ajustara a estos criterios, el mutualista podrá adquirir directamente el producto y solicitar el reintegro a la Entidad